Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 121 «Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας - Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 121 «Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας - Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα»

Η πρόσκληση αφορά στην πιστοποιημένη κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων - αυτοαπασχολούμενων στους τομείς της Βιώσιμης, Πράσινης και Καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι η υποστήριξη της αναπροσαρμογής του τρόπου λειτουργίας των υπόψη επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, να υιοθετήσουν πολιτικές που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ΑμεΑ, να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, να ενσωματώσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινή εργασία τους και να αξιοποιήσουν την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί μέσω της ΣΒΑΑ στην συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  22-12-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-01-2023

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις