Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.4: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία”.


5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία”.


4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία”.


3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία”.


2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία” ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 29η/11/2019 ώρα 15:00.


1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - “Επενδύω στη Θεσσαλία”» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 18η /11/2019 ώρα 15:00.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.4: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας
ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - “Επενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενημερώνει για την έκδοση Πρόσκλησης “Επενδύω στη Θεσσαλία” , Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 €,  προς τους δυνητικούς δικαιούχους «Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» που έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις, για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. www.ependyseis.gr/mis  από την 17η /09/2019 και έως  την 18η /10/2019.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις