Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βοηθητικό Υλικό για τα κέντρα κοινότητας

Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx) υπάρχει Υλικό επικοινωνίας (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/communicationmaterial.aspx) για τα Κέντρα Κοινότητας καθώς και Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών που θα βοηθήσει στις ενέργειες πληροφόρησης,  σε συμφωνία και με το πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης της κάθε Πράξης .  

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις