Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της με α.π. 207/13-04-2021 2ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD\LEADER "Στρατηγικοί πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Σποράδες", της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)»

για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/ekx/aganaptyxi/2017-08-01-16-18-30/leader-magnisia/831-19-2-2014-2020-207-13-04-2021-2-clld-leader.html

 

1η τροποποίηση της ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ - “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων- “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.”, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2014-2020».

 Απόφαση ένταξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» των πράξεων που περιλαμβάνονται  στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ Ο.Τ.Α (Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ).

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις