Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νομοθεσία ΕΣΠΑ

Συνημμένα η «κωδικοποιημένη» έκδοση του Ν. 4314/2014, επικαιροποιημένη μέχρι 5.11.2017 (με τους Ν. 4481/2017, 4485/2017 και 4492/2017), όπως συντάχθηκε από την Ε.Υ.Θ.Υ. της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση ισχύ έχουν τα πρωτότυπα κείμενα νομοθεσίας.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις