Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εκδηλώσεις

Τεχνική Ενημερωτική Συνάντηση δυνητικών δικαιούχων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για θέματα συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Η συνάντηση που διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφορούσε και συμμετείχαν στελέχη και εκπρόσωποι των Δήμων και ΔΕΥΑ της Θεσσαλίας και της Π.Ε.Δ.

Σκοπός της ήταν η ενημέρωση επί των νέων διαδικασιών που ισχύουν στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και ειδικότερα: εξειδίκευση δράσεων ΠΕΠ Θεσσαλίας, έκδοση Προσκλήσεων και υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ και με ηλεκτρονική διαδικασία, διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων, σύστημα αξιολόγησης προτάσεων, σύστημα χρηματοδότησης έργων, και άλλες διατάξεις του Ν.4314/2014 περί ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις