Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Γραπτές Διαδικασίες Επιτροπής Παρακολούθησης

Έγκριση 28ης Γραπτής Διαδικασίας για την τροποποίηση Εξειδίκευσης Δράσεων & την εξειδίκευση νέων δράσεων & Κριτηρίων επιλογής νέων πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 27ης Γραπτής Διαδικασίας για την τροποποίηση Εξειδίκευσης Δράσεων & την εξειδίκευση νέων δράσεων & Κριτηρίων επιλογής νέων πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 26ης Γραπτής Διαδικασίας για την τροποποίηση Εξειδίκευσης Δράσεων & την εξειδίκευση νέων δράσεων & Κριτηρίων επιλογής πράξεων νέων πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 25ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Εξειδίκευσης 2 Νέας Δράσης και των αντίστοιχων Κριτηρίων επιλογής πράξεων

Έγκριση 24ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Εξειδίκευσης Νέας Δράσης και των αντίστοιχων Κριτηρίων επιλογής πράξεων

Έγκριση 23ης Γραπτής Διαδικασίας για την τροποποίηση Εξειδίκευσης Δράσεων, την εξειδίκευση και Κριτήρια επιλογής πράξεων νέων Δράσεων και το πρόγραμμα επικοινωνίας έτους 2021, του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 22ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 21ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 20ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 19ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 18ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 17ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 16ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 15ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 14ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 13ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 12ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση 11ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσης και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, 10η γραπτή διαδικασία

Έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσης και Κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, 9η γραπτή διαδικασία

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις