Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η έκθεση Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών αφορά δομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (ΠΕΠ.Θ.) 2014 -2020:

  • Κέντρα Κοινότητας (Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά, Παραρτήματα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών)
  • Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικό εστιατόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία)
  • Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
  • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
  • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
  • Δομές Αστέγων

Η μελέτη έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών των Κοινωνικών Δομών. Παράλληλα στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής αντίστοιχων δράσεων κατά την Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις