Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (Κωδικός 122 ): «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 122 ): «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου  Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» - 1η Τροποποίηση 

Η τροποποίηση αφορά α)στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η οποία ορίζεται στις 29/05/2023, β)στην δυνατότητα υποβολής πρότασης και με Αίτηση  Χορήγησης Βεβαίωσης Εναρμόνισης Έργου με την προϋπόθεση ότι η σχετική Βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες από την έκδοση της παρούσας τροποποίησης.


Πρόσκληση (Κωδικός 122 ): «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου  Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων με στόχο την Δημιουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου νέων Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, μικρής κλίμακας κατά μονάδα παρέμβασης, περιφερειακού ή/και τοπικού επιπέδου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-03-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 09-05-2023

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις